Ph-D

พืชไร่ (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ทำให้ดินร่วนซุย พืชดูดขับสารอาหารได้ดียิ่งขึ้น

พืชลงหัว (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ทำให้ดินร่วนซุย ลดปัญหาหัวเน่า

พืชผัก (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
แก้ปัญหารากเน่า รากไม่กินปุ๋ย ต้นแข็งแรง

ยางพารา  (อัตราการใช้ 1 กิโลกรัมต่อต้น)
สร้างน้ำยาง ปรับความเป็นกรด-ด่างในดิน

ไม้ผล และปาล์มน้ำมัน (อัตราการใช้ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น)
ลดปัญหาต้นโทรม ปรับความเป็นกรด-ด่างในดิน

ไม้ดอก (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
เพิ่มความแข็งแรงให้กับต้นและดอก ช่อดอกแข็งแรง สีสันสวยงาม

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top