ไฮเอ็กซ์ โกลด์

ข้าว (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ช่วงตั้งท้อง 
ให้ข้าวออกรวงพร้อมกัน ช่วยผสมเกสร
เบ่งรวงให้พ้นใบธง ออกสุดรวง รวงใหญ่ยาว
ช่วงตากเกสร เพิ่มน้ำหนัก ลดเมล็ดลีบ เพิ่มเปอร์เซ็นต์แป้ง เม็ดสวย

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top