โบอิ้ง936

พืชไร่ (อัตราการใช้ 25 กิโลกรัมต่อไร่)
ช่วยแตกใบอ่อน ต้นและใบแข็งแรง เขียวทน เขียวนาน ต้านทานโรค

ปาล์มน้ำมันเล็ก (อัตราการใช้ 2-5 กิโลกรัมต่อต้น)
ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงสมบูรณ์ของต้น
ลดปัญหาต้นโทรม ใบเขียวทนเขียวนาน แก้ใบเหลือง

ไม้ผล (อัตราการใช้ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น)
ลำต้นแข็งแรง เร่งการแตกยอด แตกใบ แก้ต้นโทรม ใบเขียวทนเขียวนาน

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top