โบอิ้ง639

พืชลงหัว (อัตราการใช้ 25 กิโลกรัมต่อไร่)
ขยายหัว หัวใหญ่ ได้น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์แป้งสูง

พืชไร่ (อัตราการใช้ 25 กิโลกรัมต่อไร่)
ผลผลิตดี ต้นใหญ่ ฝักใหญ่ เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูง

ปาล์มน้ำมัน(อัตราการใช้ 10-15 กิโลกรัมต่อต้น)
ผลผลิตดี ต้นไม่โทรม ทะลายใหญ่ ได้น้ำหนัก เปอร์เซ็นต์น้ำมันสูง

ไม้ผล (อัตราการใช้ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น)
ผลผลิตดี ต้นไม่โทรม สร้างเนื้อ เนื้อแน่น สีสวย รสชาติดี ผลใหญ่ ได้น้ำหนัก

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top