โกลเวล2066

พืช (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ฟื้นต้นโทรม เร่งการแตกยอด แตกใบ ต้นอวบ เขียวเร็ว เขียวนาน

ข้าว (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
โตเร็ว แตกกอดี ใบตั้ง ใบเขียวเข้ม

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ฟื้นต้นโทรม เร่งการแตกกิ่ง แตกใบ ใบใหญ่หนา เขียวเร็ว เขียวนาน

พืชผัก (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ขายลำต้นและทรงพุ่ม ยืดเถาว์ โตเร็ว ใบใหญ่หนา เขียวเร็ว เขียวนาน

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top