แอ็คทีฟ

พืชไร่ (อัตราการใช้ 3 กระสอบต่อยูเรีย 1 กระสอบ)
ช่วยให้ดินร่วยซุย รากเจริญเติบโตได้ดี เปอร์เซ็นแป้ง และน้ำตาลสูง
ใบเขียมเข้ม ใบใหญ่ หนามัน

ข้าว (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ช่วงข้าวเล็ก 15-30วัน ต้นเขียว ใบตั้ง ใบเขียวเข้ม แตกกอดี
ช่วงข้าวตั้งท้อง
  ออกรวงสม่ำเสมอ เมล็ดไม่ลีบ ได้น้ำหนัก

ยางพารา, ปาล์มน้ำมัน (อัตราการใช้ 3 กระสอบต่อปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ)
แก้ปัญหาสภาพดิน ดินร่วนซุยไม่แน่นเกิน ฟื้นต้นโทรมหลักการเก็บเกี่ยว

ผัก (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อ 1 ไร่)
ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดีขึ้น ต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม หนามัน

ไม้ดอก (อัตราการใช้ 3 กระสอบต่อปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ)
ดินร่วนซุย ระบายน้ำได้ดีขึ้น ต้นแข็งแรง ใบเขียวเข้ม หนามัน

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top