เอมิ

ข้าว (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ช่วงแตกกอ
ช่วยทำให้ลำต้นแข็งแรง เพิ่มการแตกกอ ใบเขียวเข้ม
ตั้งตรงจนออกรวง ต้น ไม่ล้มง่าย
ช่วงตั้งท้อง ออกรวงพร้อมกัน เมล็ดเต่งใส น้ำหนักดี เมล็ดไม่ลีบ
ป้องกันเมล็ดล่วง ช่วงอากาศหนาวเย็น ไม่ทำให้ข้าวชะงักงัน

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
เร่งการเกิดตาดอก ปรับสภาพให้ทนทานต่อสภาวะที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top