เทวดา 5 ดาว

พืชไร่ (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ปรับสภาพดิน แก้ดินเสีย เร่งราก กระตุ้นให้รากกินปุ๋ย ต้นโตไว

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top