ออร่า2

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ช่วยเปิดตาดอก บำรุงดอก ย่อช่อดอก ดอกดก ช่วยผสมเกสร
ขั้วผลเหนียว ผลไม่แตก ผลดก ขยายผล เนื้อแน่น

พืชผัก (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
ช่วยเปิดตาดอก ดอกดก ลดการหลุดร่วง

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top