ออการ์นิก้า

พืชตระกูลหัว (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
แช่ท่อนพันธุ์ก่อนปักชำ ทำให้แตกรากขาวได้ไวกว่าปกติ
รากสมบูรณ์แข็งแรง

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
เร่งการแตกรากขาว แตกยอด ฟื้นต้นหลังราดสารทำนอกฤดู

ยางพารา
(อัตราการใช้ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับยางเล็ก)
(อัตราการใช้ 30 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับยางกรีด)
(อัตราการใช้ 100 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร สำหรับฟื้นหน้ายางตายนิ่ง)
ฟื้นหน้ายางตายนิ่ง เปลือกยางนิ่ม กรีดง่าย ผลัดใบช้า กรีดได้นานขึ้น
น้ำยางเข็มข้น เปอร์เซ็นน้ำยางสูง

ปาล์มน้ำมัน ไม้ผล (อัตราการใช้ 50 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
เพิ่มความสมบูรณ์ให้กับราก ใบ ดอก และทลาย
ลดการพักหรือพับของทะลายปาล์มในช่วงหน้าแล้ง
ผลผลิตสูงขึ้นและมีคุณภาพดีสม่ำเสมอ

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top