สยามไรท์

ข้าว (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

ช่วงแตกกอ – เร่งการเจริญเติบโต ลำต้นแข็งแรง เพิ่มการแตกกอ กอแน่น

ใบเขียวเข้ม และตั้งตรง ต้นไม่ล้มง่าย

ช่วงตั้งทอง – ช่วงให้ออกรวงพร้อมกัน เมล็ดเต่งใส น้ำหนักดี

เมล็ดไม่ลีบ ลดการหลุดเร่ง เพิ่มผลผลิต

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

ช่วยเปิดตาดอก ยืดช่อ ดอกตก ลดการหลุดร้วง

พืชตระกูลหัว (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

เร่งการลงหัว เร่งการสะสมอาหาร หัวใหญ่ หัวแน่น ได้น้ำหนัก

เปอร์เซ็นแป้งสูง รูปทรงดี ไม่บิดเบี้ยว

พืชไร่ (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

ช่วงเปิดตาดอก บำรุงดอก ยืดช่อดอก ดอกตก ช่วงผสมเกสร

พริก ยาสูบ มะเขือเทศ (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

กระตุ้นการออกดอก ดอกตกสม่ำเสมอเต็มต้น ดอกไม่ร่วง

แตงโม แตงกวา แคนตาลูป เมล่อน (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

กระตุ้นการออกดอก ดอกดก ช่วยผสม เกสร ดอกไม่ร่วง

พืชตระกูลถั่ว (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

กระตุ้นการออกดอก ดอกดก ฝักดก

 

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top