ฟิวเจอร์-2

ข้าว (อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)
ช่วงเริ่มปลูก
เร่งการแตกรากขาว แตกกอไว
ช่วงปักคำ ช่วยให้กล้าถอนง่าย ถอนได้ไว กล้าแข็งแรง
ช่วงหลังปักดำ แตกรากขาวได้ไว ต้นโตไว ใบเขียวเข้ม แตกกอดี

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)
เร่งต้น เร่งใบ เร่งการแตกยอด ใบหนา เขียวเข้ม

พืชไร่ (อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)
เร่งต้น เร่งใบ เร่งการแตกยอด ใบหนา เขียวเข้ม

พริก ยาสูบ มะเขือเทศ (อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)
เร่งการแตกใบอ่อน ต้นใหญ่แข็งแรง ใบเขียวเข้ม

แตงโม แตงกวา แคนตาลูป เมล่อน (อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)
เร่งการแตกยอด เถาเลื้อยไว สร้างรากขาว

พืชตระกูลถั่ว (อัตราการใช้ 20 ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)
เร่งการแตกเถา แตกยอด ลำต้นแข็งแรง ใบเขียวทน

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top