ฟิวเจอร์ 1

ข้าว (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

ช่วงแตกกอ – เร่งการเจริญเติบโต ลำต้นแข็งแรง เพิ่มการแตกกอ กอแน่น

ใบเขียวเข้ม และตั้งตรง ต้นไม่ล้มง่าย

ช่วงตั้งทอง – ช่วงให้ออกรวงพร้อมกัน เมล็ดเต่งใส น้ำหนักดี

เมล็ดไม่ลีบ ลดการหลุดเร่ง เพิ่มผลผลิต

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

ช่วยเปิดตาดอก ยืดช่อ ดอกตก ลดการหลุดร้วง

พืชตระกูลหัว (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

เร่งการลงหัว เร่งการสะสมอาหาร หัวใหญ่ หัวแน่น ได้น้ำหนัก

เปอร์เซ็นแป้งสูง รูปทรงดี ไม่บิดเบี้ยว

พืชไร่ (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

ช่วงเปิดตาดอก บำรุงดอก ยืดช่อดอก ดอกตก ช่วงผสมเกสร

พริก ยาสูบ มะเขือเทศ (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

กระตุ้นการออกดอก ดอกตกสม่ำเสมอเต็มต้น ดอกไม่ร่วง

แตงโม แตงกวา แคนตาลูป เมล่อน (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

กระตุ้นการออกดอก ดอกดก ช่วยผสม เกสร ดอกไม่ร่วง

พืชตระกูลถั่ว (อัตราการใช้ 20ซีซีต่อน้ำ 20 ลิตร)

กระตุ้นการออกดอก ดอกดก ฝักดก

 

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

ภาคเหนือบน
เชียงใหม่ :ร้านบ้านกาดเกษตรรุ่งเรือง ร้านประวิม ร้านประสิทธิ์การเกษตร ร้านสุวรรณ์การเกษตร)
เชียงราย : ร้านธวัชชัยการเกษตร ร้านสมบัตินารีเคมีเกษตร
พะเยา : ร้านเกษตรนิยม 99 ร้านเกษตร 99
ลำพูน : ร้านสิงห์ทอง

ภาคเหนือล่าง
ตาก : ร้านสมหวังการเกษตร
พิจิตร : ร้านเพชรการเกษตร
สุโขทัย : ร้านเกษตรรุ่งเรือง
เพชรบูรณ์ : บจก.พรหมภัสสรการเกษตร
ภาคอีสาน
นครราชสีมา : บริษัท ลิ้มเจริญด่านขุนทด จำกัด ร้าน สีคิ้วคลีนิคเกษตร
ยโสธร : หจก.ทองทวีฟาร์ม
ศรีสะเกษ : หจก.ตังนันต์ เกษตร ร้านโฮมการเกษตร
สกลนคร : ร้านศุภชัยการเกษตร
สุรินทร์ : บริษัท บุญนภาเกษตรภัณฑ์ จำกัด
อุบลราชธานี : ร้านแผ่นดินทองพิบูล บริษัท กัญญ์ฐญาณ์ จำกัด หจก.ยิ่งเจริญการเกษตร 2019

ภาคกลาง
นครปฐม : ร้านเพิ่มพูนการเกษตร 2 ร้านยิ่งเจริญการค้า
กาญจนบุรี : ร้านเกษตรรางหวาย
สมุทรสาคร : ร้านเอกธำรง
ปทุมธานี : ร้านสุภาพรโภคภัณฑ์
สุพรรณบุรี : ร้านฉัตรชัยเคมีภัณฑ์ ร้าน เอส.ซี.การเกษตร ร้านนิคมการเกษตร
อ่างทอง : ร้านนิพนธ์การเกษตร
ภาคตะวันออก
จันทบุรี : ร้านสุนันท์เจริญดีการค้า ร้านสายธารเกษตร ร้านเกษตรก้าวหน้า
ภาคใต้
เพชรบุรี : ร้านหนึ่งการเกษตร
ประจวบคีรีขันธ์ : ร้านเกษตรยุทธนา ร้านถาวรการเกษตร
ชุมพร : บริษัท ซีโอ แอกริคัล จำกัด ร้านคู่คิดโชคทวีทรัพย์การเกษตร
นครศรีธรรมราช : ร้านภัทธิราการเกษตร
พัทลุง : ร้านพรพันธุ์การเกษตร
ภูเก็ต : ร้านภูเก็ตการเกษตร

Scroll to Top