ปุ๋ยยางกรีด สามเหลี่ยมตะวันแดง

ยางพารา
(อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่ สำหรับหว่านบำรุง)
(อัตราการใช้ 1 กิโลกรัมต่อต้น สำหรับฟื้นหน้ายาง)
ฟื้นยางตายนึ่ง ลดความเป็นกรดของดิน
หน้ายางนิ่ม กรีดง่าย กรีดได้นานขึ้น ผลัดใบช้า

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top