ปุ๋ยบำรุงลูก มิดซายน์-51

พืชไร่ (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ผลผลิตดี ต้นใหญ่ ฝักใหญ่ เปอร์เซ็นต์น้ำตาลสูง

ข้าว (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ออกรวงสม่ำเสมอ เมล็ดไม่ลีบ เมล็ดเต็มรวง

พืชหัว (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ขยายหัว หัวใหญ่ ได้น้ำหนัก เปอร์เซ็นแป้งสูง

ไม้ผล (อัตราการใช้ 1-2 กิโลกรัมต่อต้น)
เร่งการออกดอก ขยายผล สร้างเนื้อ เนื้อแน่น

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top