ปุ๋ยบำรุงต้น มิดซายน์-51

พืชไร่ (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ต้นโตไว ใบเขียวเข้ม ฟื้นต้น บำรุงใบ

ข้าว (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
แตกกอดี ใบเขียวเข้ม เพิ่มผลผลิต

ไม้ยืนต้น (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่ต่อ 1 ต้น)
ต้นโตไว ใบเขียวเข้ม ฟื้นต้น บำรุงใบ รากแข็งแรง

ไม้ผล (อัตราการใช้ 1-2 กิโลกรัมต่อไร่)
ต้นแข็งแรง เร่งการแตกยอด แตกใบ แก้ต้นโทรม

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top