ปุ๋ยตาอยู่

พืชไร่ (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
รองพื้นก่อนปลูก ต้นโตไว ใบเขียวเข้มสมบูรณ์

ข้าว (อัตราการใช้ 2 กระสอบต่อปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ)
แก้ปัญหาดินเปรี้ยว ดินเค็ม บำรุงราก ต้นโตเร็ว แตกกอไว

ปาล์มน้ำมัน (อัตราการใช้ 2 กระสอบต่อปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ)
ลดปัญหาต้นโทรม ช่วยปลดปล่อยสารอาหาร ที่ตกค้างในดิน

ยางพารา และไม้ผล (อัตราการใช้ 2 กระสอบต่อปุ๋ยเคมี 1 กระสอบ)
ลดปัญหาต้นโทรม ช่วยปลดปล่อยสารอาหาร ที่ตกค้างในดิน

พืชผัก (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
รองพื้นก่อนปลูก ช่วยปลดปล่อยสารอาหารที่ตกค้างในดิน

 

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top