ชิกเก้นเฟอร์

พืชไร่ (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
แก้ปัญหารากไม่เดิน/ดินแข็ง ช่วยให้ดินร่อนซุย
ช่วยการแตกใบอ่อน ต้นและใบ แข็งแรง เขียวทนเขียวนาน

ข้าว (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ช่วยให้กินอาหารได้ดีขึ้น ใบเขียวเข้ม

ปาล์มน้ำมัน (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ช่วยให้ดินร่วนซุย เสริมสร้างความแข็งแรงให้ต้น
ใบเขียวทน แก้ปัญหาใบเหลือง
ทลายดินแน่นและทลายรอบคอ

ยางพารา (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ต้นแข็งแรง เร่งการแตกยอด แตกใบ แก้ต้นโทรม
ช่วยให้ดินร่วนซุย เสริมสร้างความแข็งแรงให้ต้น

พืชผัก (อัตราการใช้ 1 กระสอบต่อไร่)
ช่วยให้ดินร่วนซุย เสริมสร้างความแข็งแรงให้ต้น
ช่วยแตกใบอ่อน ใบเขียวหนา ต้นอวบแข็งแรง

ไม้ผล (อัตราการใช้ 1-2 กิโลกรัมต่อไร่)
ต้นแข็งแรง เร่งการแตกยอด แตกใบ แก้ต้นโทรม

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top