กลูฟัน 4

ไม้ผล (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
สร้างเนื้อ เนื้อแน่น สีสวย เร่งขยายผลช่วงสุดท้ายก่อนเก็บเกี่ยว
ต้นไม่โทรม หลังการเก็บเกี่ยว

แตงโม แตงกวา แคนนาลูป เมล่อน (อัตราการใช้ 20 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร)
สร้างเนื้อ เร่งสีสัน เพิ่มความหวาน ขยายลูกใหญ่

ท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่ ตัวแทนจำหน่ายในภาคต่างๆ

Scroll to Top